โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริฯ
  เมนูหลัก
 

    หน้าแรก   
    ประวัติโรงเรียน             
    สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน        
    คติธรรม            
    อักษรย่อ    
   สีประจำโรงเรียน             
    ต้นไม้ประจำโรงเรียน        
    อัตลักษณ์            
    ปรัชญา               
    วิสัยทัศน์            
    พันธกิจ           
       
 
  บุคลากร
            ผู้อำนวยการ
            รองผู้อำนวยการ
            กลุ่มสาระฯภาษาไทย
            กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
            กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
            กลุ่มสาระฯสังคมฯ     
            กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
            กลุ่มสาระฯศิลปะ
            กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
            กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
            พนักงานธุรการ
            พนักงานบริการ 
            พนักงานขับรถ
           คนสวน
   
แผนผังโรงเรียน
    ข้อมูลนักเรียน
    บรรยากาศโรงเรียน
    คณะกรรมการนักเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
    ติดต่อเรา

  บุคลากร
   หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 คณะกรรมการนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียน
 
 ผู้อำนวยการ
  เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
สวัสดี, ++ผู้ใช้งานระบบ++
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: amijyfof
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 3578

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 9
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 9
  ลิ้งค์หน่วยงาน
 

แผนผังหน่วยงาน
บุคลากร
Click เพื่อดูประวัติ
XXXXXXXXXXXXXXXX
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
นางจิตติมา เสมอตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
นางวันเพ็ญ รัตนโอภา
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววิลาวัณย์ ทีปกร
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสถาพร พระแท่น
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางภคริษา ปานุราช
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายสามารถ รัตนโอภา
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายบัณฑิต ดอกเข็ม
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายบรรจง เพนเทศ
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายมนตรี ขันทองคำ
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอรอิริญา สิมมาเลาเต่า
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางจิรัชยา สามสี
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจินดาพร ทองอ้ม
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสิวิณีย์ ประจำถิ่น
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสมหมาย หงษ์พันธ์
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศิริอร บุญมา
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายปรีดา แจ่มศรี
พนักงานราชการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายพัฒนศักดิ์ เหลือสะอาด
พนักงานราชการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจุไร พูลผล
พนักงานราชการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวรัชนก นิ่มนวล
พนักงานราชการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายนันทภพ สุยสุทธิ์
อัตราจ้าง SP2
Click เพื่อดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร ชูสุ่น
ครูอัตราจ้าง
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพรรณทิวา ตันเจริญ
พนักงานธุรการ